Een vervelend verschijnsel in onze maatschappij zijn de wachtlijsten in de zorg. De wachtlijsten voor de specialistische gezondheidszorg zijn hierin niet anders. Hoewel hulpverleners alles doen wat in hun macht ligt om de mensen te helpen, zijn wachtlijsten in Nederland een feit. 

Heel vervelend als je nèt de schaamte hebt overwonnen en een verwijsbrief bij je huisarts hebt gehaald voor behandeling van je eetstoornisklachten. Dat is namelijk het moment waarop je het meest gemotiveerd bent om actie te ondernemen. Maar doordat er helaas meer mensen zijn met dergelijke klachten moet je eerst moet je weken/maanden wachten op een intake en vervolgens krijg je te horen dat je maanden moet wachten voor je eindelijk kan starten. 

Toch betekent dit niet dat je je hierbij neer hoeft te leggen. Als je eenmaal binnen bent zijn er wel degelijk stappen die je kan zetten. Sommige instellingen bieden begeleiding aan in de wachttijd waardoor je, mits je dat zelf wil, actie kan ondernemen om van je eetstoornis af te komen. Je kan hierbij denken aan regelmatiger gaan eten of het eten registreren, zodat je meer inzicht krijgt in de functie van je eetstoornis. 

Als deze mogelijkheid er niet is kun je ook elders hulp zoeken. Sommige vrijgevestigde psychologen hebben ervaring met het begeleiden van mensen die lijden aan een eetstoornis. Een diëtist kan het stukje eten begeleiden en je op die manier al stappen laten zetten. Jij bent degene die hier zelf actie op kan ondernemen zodat de kans groter wordt dat je volledig zult herstellen en misschien zelfs een kortere behandeling nodig hebt.